רוצים איכות חיים: 30 תושבים מאזור מובילים יוזמה חדשה לעידוד מעורבות של תושבים בנעשה ביישוב. התושבים מתכוונים להיפגש ב"מרחב פתוח", שיטה המאפשרת לאנשים רבים לשוחח ולהפוך את האכפתיות ליוזמה ולפעולה.

במפגשים יעלו התושבים לסדר היום רעיונות לקידום היישוב ויוזמנו להוביל יוזמות ולשלב בהן כל מי שרוצה לקדמן.
המפגש הראשון יתקיים ב-21 בחודש במתנ"ס.

בראש הקבוצה עומדות חברת המועצה ד"ר מזל שאול ומנהלת המתנ"ס, טובה מעוז. לדברי שאול, המתנ"ס ישמש פלטפורמה ומלווה למפגש וליוזמות שיצמחו ממנו.

את המפגשים ינחו חלוצת השימוש בשיטת "המרחב הפתוח" בישראל, טובה אורבוך, ועליזה פשטן מהחברה למתנ"סים. המארגנים מציינים כי ההתארגנות היא קהילתית, לא פוליטית, ומטרתה היא שיפור איכות החיים באזור.

"ההתארגנות כוללת תושבים מכל הזרמים הפוליטיים ובגילים מגוונים, שהמכנה המשותף שלהם הוא אכפתיות לנעשה ביישוב ומוכנות לתת כתף לשיפור", מוסיפה שאול.