תרגיל בריבוי מטלות: האם המפקחת על החינוך היסודי בחולון מטעם משרד החינוך אחראית גם על האגף לחינוך יסודי בעירייה? תלוי את מי שואלים. לדברי עיריית חולון, התשובה היא כן, אולם לדברי המפקחת, טובה דולב, לא כך הדבר.

בראשית החודש פרשה מתפקידה רחל קידר, שהיתה מנהלת האגף לחינוך יסודי בשנתיים האחרונות. במקומה קיבלה את האחריות על האגף באופן זמני דולב, בנוסף על תפקידה במשרד החינוך.

גורמי חינוך בעיר הביעו תמיהה נוכח העניין, וטענו כי יש חשש לניגוד אינטרסים, שכן דולב מקבלת משכורת ממשרד החינוך, אך עוסקת גם בענייני העירייה, גם אם לא בשכר. לדבריהם, תפקיד הפיקוח הוא לפקח על פעולות העירייה בתחום החינוך, ולבדוק אם הרשות המקומית, המנהלים והמורים פועלים כשורה. כיצד תוכל דולב להעביר בעת הצורך ביקורת על העירייה, כך נטען, כשהעירייה עצמה ביקשה ממנה להיות אחראית, ולו באופן זמני, על אגף בה?
"זה ניגוד אינטרסים ברור, לטעמי", אומר גורם חינוך בעיר. "נראה שהעירייה מבקשת לחסוך כסף".

דולב עצמה דוחה את הדברים וטוענת: "הכל עניין של הגדרה ומינוח. אני
מפקחת במשרד החינוך ואני לא משמשת בתפקיד נוסף. בעיריית חולון יש מנהל לאגף הארגון והבקרה, יוני רובינשטיין, שמטפל בלוגיסטיקה במערכת החינוך העירונית. אני אחראית על הפדגוגיה מטעם משרד החינוך. תפקיד מנהל האגף לחינוך יסודי התנגש עם התפקיד של יוני, לא עם התפקיד שלי כמפקחת.

"אין שום שינוי בהגדרת התפקיד שלי, והוא נותר כפי שהיה. לא נוספו לי שום מטלות שלא היו קודם. כאשר ראש המינהל, אבינועם גרנות, מבקש ממני עזרה, אני תורמת מההבנה ומהידע המקצועי שלי בהיבטים הפדגוגיים. יכולים להגדיר את זה איך שרוצים, אבל אין שום דבר שונה בין מה שעשיתי בעבר לבין מה שאני עושה עכשיו.
"לגבי השאלה אם יש ניגוד אינטרסים או לא, אז אין, כי אני לא עושה דבר שהוא תפקיד רשותי של העירייה. אפילו התקציב יושב אצל גרנות, לא אצלי".

עיריית חולון מסרה: "בשלב זה החליטה העירייה שלא לפרסם מכרז למינוי מנהל אגף חדש, ולכן קיבלה המפקחת טובה דולב אחריות גם על האגף, כשלצדה עוזרת בכירה. מצב זה הוא זמני, עד לפרסום מכרז חיצוני לתפקיד, במהלך שנת הלימודים.

"הבחירה בטובה דולב טבעית ונכונה, מאחר שהיא כיהנה בעבר כמפקחת במקביל לתפקידה כמנהלת האגף, לשביעות רצון כולם. המצב הזה קיים גם ברשויות אחרות, ובמינהל החינוך אין רואים בכך ניגוד אינטרסים, שכן כל פעולה וכל החלטה בחולון מקבלים במשותף מינהל החינוך והפיקוח של משרד החינוך".

משרד החינוך מסר: "טובה דולב לא מונתה למנהלת האגף לחינוך יסודי בעירייה. היא אחראית אך ורק על הנושאים הפדגוגיים הקשורים לעבודתה כמפקחת במשרד החינוך. בשל הקונסטלציה שנוצרה בעירייה, התבקשה דולב לסייע לעיר במידת הצורך, עד שיתפרסם מכרז לניהול האגף. העזרה שתיתן דולב קשורה אך ורק לנושאים שממילא נמצאים באחריותה כמפקחת, ומכאן שאין כל חשש לניגוד אינטרסים. התחומים העירוניים ימשיכו להיות באחריות מנהל הארגון והבקרה בעירייה ובאחריות ראש מינהל החינוך".