במז"ח נחושה: התאגיד שלח באחרונה מכתבי התראה למפעלים שטרם התקינו את המערכת. מהנדס המים של התאגיד, גרגורי פלדמן, נפגש בשבוע שעבר עם בעליהם של חמישה בתי עסק, הדגיש בפניהם את החשיבות והחובה שבהתקנת המכשיר לבריאות הציבור ולבית העסק עצמו, ודרש מהם להתקינו ללא דיחוי. עם בתי העסק שהתקינו כבר את המערכת נמנים בית דפוס, מפעל לייצור תמציות בושם ומפעל לעיבוד מתכת.

לדברי מנכ"ל "מי שקמה", עפרה סביר, "מערכת מז"ח היא האמצעי היעיל ביותר
למניעת זיהום המים על ידי המפעלים, ועל כל מפעל מזהם חובה להתקינו כחלק מתקנות בריאות העם. בשבוע שעבר התחלנו את החלק האחרון של אכיפת החוק.

בידי מהנדס המים שהגיע למפעלים סמכות להיכנס למפעל בליווי פקח עירוני ומתקין מטעמנו, ולחייב את בעל המפעל בהתקנה, אולם המטרה שלנו היא לגרום לכל המפעלים להתקין את המערכת ביוזמתם, לאחר שיבינו את חשיבותה".

בעלי העסקים נדרשו להתקין את מערכת המז"ח. לאחר מכן למלא דוח ולהגישו למחלקה לאיכות הסביבה בעירייה.