יוצאים למאבק: בעקבות פסיקת בית המשפט לעניינים מינהליים בתל אביב לפני חודשים ספורים, כי סיווג הארנונה של מספרות בעיר ישונה מ"בית עסק" (שירותים ומסחר) ל"בית מלאכה", מבקשים ספרי חולון שינוי דומה גם בעירם. המשמעות: הפחתה של עשרות אחוזים בגובה הארנונה. עיריית תל אביב ערערה על הפסיקה לבית המשפט העליון, והוא טרם אמר את דברו.

"אני מבין שראש העירייה לא יכול להחליט על דבר כזה בעצמו", אומר אחד הספרים בעיר, "ואם משרד הפנים או בית המשפט יקבעו שיש שינוי בסטטוס, גם עיריית חולון תצטרך לכבד את זה. הפסיקה של בית המשפט היתה תקדים, וכרגע זה עומד למבחן של בית המשפט העליון. אני, בכל אופן, אשמח מאוד אם זה יצא לפועל".

חברי מועצת העיר יואל ישורון ועמוס ירושלמי נרתמו לסייע לספרים. ישורון
שלח כבר לפני חודשים אחדים מכתב לראש העירייה, מוטי ששון, וליועץ המשפטי של העירייה, עו"ד ליפא קמינר. "לשינוי הסיווג", כתב ישורון, "יש השלכה כלכלית, שכן סיווג המספרות כבתי מלאכה - חיובן נמוך משמעותית מחיובן כעסקים. בית המשפט סבר כי כאשר אין בצו הארנונה סיווג קונקרטי למספרות, יש להיעזר, כלשונו, 'במבחן השכל הישר' ולסווגן לפי המשמעות הרגילה שמייחסים לו בני האדם, ולאו דווקא בפרשנות המילונית". ירושלמי שלח לפני שבועיים הצעה לסדר, שתידון בישיבת מועצת העיר לאחר החגים.

עיריית חולון מסרה בתגובה: "על פי חוות הדעת של סגנית היועץ המשפטי של העירייה, עו"ד אביבה שרון, סיווג המספרות כ'שירותים ומסחר' הוא הסיווג החוקי הנכון. "ראשית, פסק הדין שניתן בתל אביב אינו מחייב, שכן מדובר בערכאת שיפוט מחוזית.

"שנית, השופט ביסס את פסק הדין על קביעתו כי יש להשוות בין סנדלרייה ומספרה, ולפיכך לדעתו יש לתקן את הפגם המינהלי שנפל בהחלטת העירייה, אולם קביעתו של השופט מנוגדת לקביעתם של שופטים אחרים באותה ערכאת שיפוט, אשר קבעו כי יש להבחין בין סנדלרייה ומספרה, ולסווג מספרה כ'שירותים ומסחר' ולא כ'מלאכה ותעשייה'.

"נימוק שלישי: התשובה לשאלת הסיווג מבוססת על התשובה לשאלה אם במספרה מתנהלת פעילות ייצורית, שאז הסיווג הנכון הוא 'מלאכה ותעשייה', אם לאו, שאז הסיווג הנכון הוא 'שירותים ומסחר'. לטעמנו, מספרה אינה בית מלאכה, סיווגה כ'שירותים ומסחר' הוא הסיווג הנכון לצורכי תשלום הארנונה, ואין לשנותו".