העירייה העניקה 270 מלגות לסטודנטים המתנדבים בפרויקט פר"ח. המלגות, בסך 1,000 ש"ח כל אחת, מוענקות זו השנה החמש עשרה ברציפות לסטודנטים תושבי העיר והינן תוספת למלגה הרגילה של פר"ח, העומדת על כחצי משכר הלימוד.

מוטי ששון: "החיוך של הילד הנחנך שווה הכל, ואם אנחנו יכולים לעזור
לסטודנט שמוכן לתמוך – הרי שכולם מרוויחים"

ראש העירייה שיבח את הסטודנטים, שתרמו מזמנם וממרצם ונטלו חלק בעבודת החונכות ובעבודה הקהילתית החשובה המתבצעת בעיר למרות טרדות הלימודים והעבודה.