דרך חדשה: בקל יחליף את רותי פיקסלר ויהיה אחראי להעביר את רוח החטיבה העליונה לחטיבות הביניים. ביחד עם אירית אהרונסון, הממונה עליו, יצור בקל רצף שש-שנתי בחטיבות הביניים ובחטיבה בעליונה, בהן ילמדו בשנה"ל תש"ע 2500 תלמידים.

יובל בקל ריכז בשנים האחרונות שכבות בתיכון, ובוגרי שכבתו הגיעו לזכאות
של 90 אחוזים.

אהרונסון: "אין ספק שמדובר באדם מוכשר, אשר צפוי להוביל את חטיבות הביניים להישגים מעולים".