40 משפחות אמורות להיקלט בחולון בימים אלה, והעירייה נערכת לקבלן. כיום מתגוררות בעיר 82 משפחות אתיופיות, 72 מהן בשכונת ג'סי כהן. בחודשים האחרונים השתקעו בעיר שבע משפחות חדשות, ו־33 המשפחות הנוספות יגיעו לעיר עד סוף ספטמבר.

המשפחות החדשות מגיעות לעיר לאחר שנה במרכזי קליטה ברחבי הארץ, ולאחר שרכשו דירות בחולון או הביעו רצון להתגורר בה. רוב המשפחות ערכו באחרונה סיור היכרות, בהדרכת מחלקת הקליטה ואגף הרווחה בעירייה.

לשבע המשפחות שנקלטו באחרונה יש 23 ילדים, רבים מהם בגיל בית הספר
היסודי. שישה ילדים יחלו ללמוד בגני הילדים בעיר. עד סוף ספטמבר יצטרפו למערכת החינוך בעיר לפחות 60 ילדים חדשים, שרובם מעדיפים ללמוד בחינוך הממלכתי־דתי.

מדיניות העירייה היא לא לרכז את כל ילדי הקהילה בבית ספר ממלכתי-דתי אחד, אלא לחלקם בין בית ספר "נאות שושנים" ו"ישורון". בתי הספר החילוניים "ויצמן", "בן גוריון" והדמוקרטי, המצויים בקרבת מקום מגורי רוב העולים החדשים, יוכלו לקלוט תלמידים אף הם.

מינהל החינוך מתכונן לקבלת התלמידים החדשים, ויספק להם ספרי לימוד. כמו כן ממליץ המינהל לבתי הספר להצמיד לכל תלמיד עולה חונך אישי, ולמורים יערכו הרצאות לשם היכרות עם מורשת העדה ותרבותה.