שיבושי תנועה: החל מ- 1 בספטמבר תאגיד המים והביוב של חולון מי שקמה ואגף תשתיות ומבני ציבור ייחלו בעבודות מים, ביוב, ניקוז, סלילה ופיתוח ברח' שמורק. לשם כך ייסגר רחוב שמורק בקטע שבין הרחובות ההסתדרות עד שטרוק לתנועת כלי רכב למשך כחודש וחצי.

כמו כן, יונחו קווי מים, ביוב, ניקוז וביצוע כבישים ומדרכות ברחוב האשל שייסגר
לתנועת כלי רכב למשך כשלושה חודשים.

בצומת הקליר/ש"ץ יבוצעו עבודות להנחת קווי ניקוז ולצורך כך יחולו שינויים בתנועה והצומת תיחסם לתנועת כלי רכב למשך כשבוע ימים.

בעיריית חולון מתנצלים על אי הנוחות הזמנית, אבל מדגישים כי בתום העבודות הן של התאגיד והן של אגף התשתיות העירוני ישודרגו שלושת האזורים לרווחת תושבי המקום.