לא דופקים חשבון: תושבים בחולון שקיבלו חשבון מים וביוב גבוה בגלל הצריכה המשותפת, תוהים מי יטפל בשכניהם הבזבזנים. תאגיד המים והביוב העירוני, "מי שקמה", הפנה אותם לאגודה לתרבות הדיור, אולם שם השיבו כי אין מי שיאכוף את החוק. הדיירים קיבלו לאחרונה את חשבון המים והביוב של מאי ויוני, וגילו שהתבקשו לשלם גם בעבור הצריכה המשותפת, וסכום זה הכפיל כמעט את גובה התשלום.

"אני משלמת בערך 70 שקל על מים וביוב לחודשיים", מספרת אחת הדיירות,
שרה אראל. "הפעם נדהמתי לגלות שקיבלתי חשבון של 124 שקל, שזה כמעט כפול מהחשבון הרגיל. התקשרתי לתאגיד המים כדי לברר מה פשר העניין, ואמרו לי שלא הצריכה הביתית עלתה, אלא הצריכה המשותפת של הדיירים. כמו כן אמרו לי שאם חיוב המים עולה, גם חיוב הביוב עולה באופן אוטומטי. למיטב ידיעתי, לא חויבנו בעבר על הצריכה המשותפת, ובכל מקרה לא ציפיתי לקבל חשבון כפול.

"כשהתחלתי לחשוב למה זה קרה, הבנתי שיש אצלנו שכנים שפשוט מתפרעים עם המים בלי חשבון. הם לוקחים את צינור ההשקיה שמצוי בחצר המשותפת, ומשתמשים בו לגינה הפרטית שלהם. העניין הזה מפריע לי מאוד גם כי מדובר בתקופה קשה, שבה חייבים לחסוך במים, וגם כי אני לא מוכנה לשלם בעבור הבזבוז המיותר הזה.

"שאלתי בתאגיד המים מה אפשר לעשות, ואמרו לי שזה נושא שהם לא מתערבים בו, ושכדאי לפנות לאגודה לתרבות הדיור. התקשרתי לתרבות הדיור, אבל נאמר לי שגם הם לא מטפלים בנושא הזה, ושאין מי שיאכוף את החוק ואין מה לעשות. מעבירים אותנו מאחד לשני ואף אחד לא מטפל בתופעה המקוממת הזאת".

מרשות המים נמסר בתגובה: "על פי תאור המקרה, מדובר על גניבה וסכסוך שכנים. במידה שהדיירת לא תצליח להגיע להבנות ולהסכמות במסגרת תחומי הבית המשותף, ולא תמצא אוזן קשבת באגודה לתרבות הדיור, היא יכולה להתלונן במשטרה ו/או לפעול משפטית נגד השכנים".

תאגיד "מי שקמה" מסר בתגובה: "בהתאם לכללי המים (תעריפים למים ברשויות מקומיות התשנ"ד 1994) כל דירה בבניין משותף משתתפת בעלות הצריכה המשותפת של הבניין, שהיא ההפרש בין מד המים הכללי של הבניין ובין סך כל מדי המים של הדירות. כאשר אין הפרש בין השניים, הדיירים לא יחויבו בצריכה משותפת. תעריפי המים אחידים בכל הארץ ונקבעים על ידי רשות המים. במידה שמי מהדיירים בבניין משתמש במים המשותפים לצרכים פרטיים, בלא לקבל אישור משאר הדיירים, מדובר בגניבה ויש לפנות למשטרה או לאגודה לתרבות הדיור כסכסוך שכנים. בידי 'מי שקמה' אין את הסמכות לשנות את אופן החיוב, הקבוע בחוק".

האגודה לתרבות הדיור מסרה: "הצריכה המשותפת בבית המשותף מחולקת בין כל הדיירים באופן שווה, ולא באופן יחסי לכל דייר בנפרד. לדיירת אין ברירה אלא לשלם את חשבון המים, אך עם זאת, קיימת אפשרות לתבוע את הדייר בתואנת שימוש יתר. את התביעה יש להגיש בפני המפקח על רישום המקרקעין".