במרכז הרפואי "וולפסון" הוקם פורום הורים ידידי הפגייה. חברי הפורום, הורים לפגים לשעבר, יתמכו בהורים חדשים של פגים בעת האשפוז ולאחר השחרור, וישמשו שגרירים של הפגייה.

העובדת הסוציאלית של הפגייה, צילה וידברג, אמרה שעבור הורים רבים לידת פג
היא מצב של משבר, שבו יש חשש להתחבר אל התינוק פן לא ישרוד, ותחושה של חוסר שליטה במצב. לכן יש בפגייה קבוצת תמיכה, חדר מנוחה וסדנת שחרור להדרכה.

לא פעם מרגישים הורי הפגים כי רק אנשי הצוות המטפל והורים אחרים בפגייה יכולים להבין ללבם, ולכן מבקש בית החולים להפוך את ההורים בוגרי הפגייה לשותפים אקטיביים שיעזרו לחדשים.

מנהל המחלקה, ד"ר דוד קהלת, אמר שהפגייה זכתה בתו תקן בינלאומי, הזכיר יישום תוכנית טיפולית חדשנית המסייעת להתפתחות הפג, וציין כי הוא מוקיר את סיוע עמותת הידידים של "וולפסון" למחלקתו.