הולכים על בטוח. עיריית חולון מפעילה מערך חינוך נרחב לבטיחות בדרכים בכל בתי הספר והגנים, במתנ"סים, וברחובות העיר. בימים אלה סיים המטה לבטיחות בדרכים סקר בעלות של 115,000 שקלים לבחינת הבטיחות בסמיכות לכל מוסדות החינוך. תוצאות הסקר הוגשו לראש העיר והעירייה תבצע שינויים ושיפורים באופן שיטתי.

בכל בתי הספר מתקיימת פעילות חינוכית למען מודעות לזהירות בדרכים. התכניות השנתיות הינן ביוזמת המנהלים בליווי המטה העירוני לבטיחות בדרכים, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים במשרד התחבורה והפיקוח על החינוך התעבורתי במשרד החינוך.

כך, לדוגמה, בית ספר "הס" מקיים הדרכה להליכה בטוחה בעיר, לרכיבה נכונה על אופניים, הדרכה לחבישת קסדות וסדנאות על נראות ואור בלילות החורף. בית ספר כצנלסון מעביר אף הוא סדנאות הליכה בטוחה, חציית רחוב בטוחה ואיתור מפגעי דרך.

עד כה הוקמו בחולון שלושה מרכזי זה"ב ( זהירות בדרכים ) בגני ילדים. המרכזים הינם הדמיה של רחוב, מדרכות, מעברי חציה ותמרורים וכל מרכז משמש גם את גני האזור. המרכזים זכו לפרסים מחוזיים וארציים.

בנוסף, חולון מקיימת פעם בשנה יריד גורמים וחברות המקיימים חינוך תעבורתי, העומדים לרשות בתי הספר. היריד הוא בחסות משרד התחבורה והמטה העירוני לבטיחות בדרכים בראשות יפה הראל.

בחינוך העל יסודי מתקיימים שיעורי חינוך תעבורתי ומתקיימות פעילויות של נוער שוחר בטיחות בחסות עמותת "אור ירוק" ובאחריות מחלקת הנוער. בשכבת יא' מפעילים בתי הספר תכנית מניעה, הכנה למבחן תיאוריה, ומודעות לסכנות אלכוהול ונהיגה.

השנה מוענקים פרסי הצטיינות מחוזיים בחינוך התעבורתי לאורט מדעים, בית הספר גורדון, ושני גני ילדים. בחודש נובמבר יתקיים זו השנה השנייה שבוע בטיחות בדרכים עירוני בכל העיר.