מחאה: בעקבות הכוונה לפתוח את נתב"ג להמראות בשעות הלילה במסגרת חקיקת חוק ההסדרים, הוציא בשבוע שעבר, ראש עיריית חולון, מוטי ששון, המשמש כיו"ר פורום ראשי הערים למאבק ברעש המטוסים, מכתב חריף לשר התחבורה, ישראל כץ, בו הוא דורש להסיר את הנושא מסדר היום ולא לכלול אותו בחוק ההסדרים המתוכנן.

ששון: "לצערי, ההחלטה אודות שימוש בחוק ההסדרים לפתיחת נתב"ג בלילה להמראות מטוסים התקבלה בחופזה מבלי שנבדקו לעומק בצורה יסודית השלכותיה המרחביות והשפעותיה על האוכלוסייה, מערכות החינוך המקומיות, הסביבה והמשק בכלל.

"במידה ותאושר ההצעה, תהפוך מדינת ישראל לחצר האחורית של עולם התעופה המודרני. יעשה שימוש הולך וגובר בנתב"ג תוך כדי גרימת מטרדים בלתי נסבלים לאוכלוסיה וזאת בשעה שהשדות באירופה ימשיכו להיות מוגבלים, אותן חברות, ובעיקר חברות השכר, יעשו שימוש גובר בנתב"ג בשעה שאין להן אפשרות להפעיל את מטוסיהם בשדות הבית.

"דרישתנו היא שהנושא יוסר מסדר היום ולא יכלל בחוק ההסדרים המתוכנן. ראוי הוא כי הנושא ייבדק ברמה מקצועית מעמיקה ויסודית. אנו ראשי הרשויות המקומיות האמונים בין היתר על איכות חייהם ובריאותם של התושבים.

"לא נשלים עם פתיחתו של הנתב"ג בשעות הלילה להמראות. לא ניתן יד להפיכת תושבי הרשויות המקומיות לדיירי החצר האחורית של חברות התעופה אשר יעשו שימוש ציני בנתב"ג על חשבון איכות חייהם של תושבי האזור."