אלו התוצאות הסופיות בבית דגן, באחוזים:

דדון אליהו 57.80
תנעמי רחמים 37.51
דמארי שמשון 4.69