לא לאיחוד, כן לחובת"ים: סקר שערך מכון "דחף" בראשות ד"ר מינה צמח, ביקש לבדוק את עמדותיהם של תושבי חולון באשר לרעיון האיחוד עם בת ים. הסקר נערך בקרב 500 תושבים שהם מדגם מייצג של בעלי זכות הבחירה בעיר.

לפי תוצאות הסקר, 80 אחוז מתושבי חולון מתנגדים לרעיון האיחוד. 14 אחוז מהנשאלים הצהירו כי בעיניהם האיחוד הוא רעיון טוב דווקא, ותמכו בו. לאחרים לא היתה דעה בנושא.

שאלנו את הנסקרים אם לדעתם עלול איחוד שתי הערים לפגוע בתדמית של חולון. רוב הנשאלים (71 אחוז) טענו כי האיחוד יפגע בתדמית העיר. 21 אחוז סבורים כי האיחוד לא ישפיע על התדמית, וששה אחוזים טענו כי הוא דווקא ישפר את תדמית העיר.


הכביש המפריד בין חולון ובת ים. למי קראת חוב"תי? צילום: קובי קואנקס

עד לפני עשור רווח השימוש במושג "חוב"ת". המלים "חולון" ו"בת ים" נאמרו בנשימה אחת, ולא בנימה אוהדת. עם חלוף השנים החלה הסטיגמה גוועת. מוסדות אמנות ותרבות, מוזיאונים ומיתוג חולון כעיר הילדים עזרו לתהליך. גם בבת-ים החלו מבצבצים ניצני שיפור, אם כי בקצב אטי יותר.

ביקשנו לבדוק אם תושבי חולון חשים כי הסטיגמה השלילית עודנה חיה ונושמת. לפי תוצאות הסקר, מחציתם חושבים שהיא לא נעלמה. 33 אחוז חשים כי הסטיגמה קיימת אולם אינה מוצדקת. 17 אחוז חשים כי הסטיגמה קיימת בצדק. 39 אחוז מבין הנשאלים סבורים כי הסטיגמה אינה קיימת עוד.

"יש זכות קיום לחולון בנפרד ולבת-ים בנפרד", טוען ראש עיריית חולון, מוטי ששון. "אני סבור כי התדמית ה'חוב"תית' צומצמה באופן דרסטי, ומספיק לי שתושב אומר שהיא אינה מוצדקת בעיניו.

מעיריית בת ים נמסר בתגובה: "אנו מכבדים את דעתם ומעריכים שאם היא אכן כזו היא עוד תשתנה.
נציין עוד כי ברמה העקרונית, ראש עיריית בת-ים, שלומי לחיאני, סבור כי צמצום מנהלות שממומנות מהקופה הציבורית זה דבר מבורך וחשוב".

על תוצאות הסקר המלא, ניתוחו ותגובות אישי ציבור ב"ידיעות חולון" בסוף השבוע.