לא בדיוק "בית מלאכה" | המחשה: shutterstock

בפסק דין תקדימי דחה בית המשפט המחוזי בתל-אביב את ערעורם המשותף של בעלי נכס באזור התעשייה בחולון והמשתמשים בו, ששימש להשכרת חדרים לפי שעה וספא, בגין שימוש אסור במקרקעין.

בית המשפט לעניינים מקומיים בחולון קיבל את בקשת הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון להוצאת צו סגירה שיפוטי לבית העסק, וזאת בעקבות "שימוש חורג שנעשה בנכס מתכנית הבניין שחלה באזור וכן בגין שימוש חורג מהיתר הבנייה של הנכס".

המשתמשים ובעלי הנכס הגישו ערעור על החלטה זו וביקשו לעכב את ביצוע סגירת הנכס. שופטת בית המשפט המחוזי, מרים סוקולוב, הורתה על דחיית הערעור וקבעה כי השימוש להשכרת חדרים לפי שעה וספא אינו יכול להיכלל בהגדרת "מלונאות, שכלולה בייעודי הקרקע האפשריים בתכנית בניין העיר שחלה על אזור זה, בוודאי לא כאשר היתר הבנייה לנכס עצמו ייעד אותו ל'בית מלאכה מסוג תעשייה' ואינו מאפשר כלל שימוש מסוג 'מלונאות'".

בנוסף, דחתה השופטת את טענות המערערים בהן: אכיפה בררנית, חוסר תום לב וכדומה וקבעה כי הן הועלו באופן סתמי לחלוטין וללא כל בסיס ראייתי וכי המערערים לא הוכיחו את טענותיהם לפיהן הרשות המקומית פעלה שלא בתקינות מנהלית.

מעיריית חולון נמסר: "מדובר בפסק דין תקדימי, מאחר שהוא בין הראשונים שניתנו ברמת בית משפט מחוזי לאחר תיקון חוק התכנון והבנייה ומתן האפשרות להוצאת צווי סגירה שיפוטיים. בנוסף, מדובר בפסק דין ייחודי, שכן תהליך איתור המידע, איסופו ובניית התשתית העובדתית לבקשת צו סגירה נעשו בשיתוף פעולה שבין הפיקוח על הבנייה והפיקוח העירוני בעיריית חולון לבין משטרת ישראל".