לתשומת לב בעלי הנגררים בחולון, חוק חדש שנכנס לתוקפו החודש עשוי לעלות לכם הרבה מאוד כסף, אם לא תמלאו אחר הוראותיו. מעתה - את הנגררים לא מחנים ברחובות העיר. בשורה טובה עבור מחפשי החנייה. 

נגרר בחולון | צילום: העירייה

מדובר בתיקון לחוק העזר "העמדת רכב וחנייתו", הקובע כי "לא יעמיד אדם בדרך, לא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות גרור או נתמך שניתק מגורר או מתומך, שלא בעת ביצוע עבודות ציבוריות כאשר אין אפשרות אחרת לבצען ובמידה הדרושה לביצוע העבודות האמורות בשולי הדרך".

תקנות התעבורה קובעות מהו "נתמך" – "גרור הבנוי כך שחלקו הקדמי נח על תומך". המשמעות של התיקון היא, היא שלא ניתן להעמיד ברחבי חולון גרור או נתמך כשהם מנותקים מהגורר/התומך שלהם.

חוק העזר תוקן בגלל העובדה, שברחובות העיר חולון חונים לא מעט גרורים אשר תופסים מקומות חניה לתושבים ומהווים מפגע בדרך. כבר במאי 2018 הגישה העירייה את התיקון לחוק העזר לאישור מועצת העיר על מנת שיאפשר לפיקוח העירוני לאכוף העמדת נגררים ברחובות העיר.

מאז עבר התיקון את התהליך הנדרש לאישורו במשרדי התחבורה, הפנים והמשפטים, ועם פרסומו ברשומות בימים האחרונים הוא נכנס לתוקף ותתחיל האכיפה.

איפה מחנים את הנגררים בלי לקבל קנס?

לתושבים החפצים להחנות את הגרור או הנתמך שברשותם מוקצה מגרש ייעודי לכך ברחוב המרכבה 25 באזור התעשייה. אגף הפיקוח והשיטור העירוני יאכוף את החוק במקרים שבהם יוצב נגרר או נתמך בניגוד לחוק והקנס יעמוד על 250 שקל.

בשלושים הימים הקרובים לא ירשמו דוחות אלא יינתנו אזהרות לכאלה שלא מקיימים את החוק ובעוד כחודש תתחיל חלוקת קנסות.