השילוט בתחנות האוטובוס | צילום: עיריית חולון

הפיקוח העירוני של עיריית חולון מגביר בימים אלה את האכיפה על עישון בתחנות אוטובוסים מקורות ובסביבותיהן.

למען הסר ספק, הציבה באחרונה המחלקה לחזות העיר של העירייה שלטים במאות תחנות האוטובוס המקורות ברחבי העיר, שמורים באופן ברור ומפורש על איסור העישון בתחומיהן. העובר על הוראת החוק צפוי לקנס שגובהו 1,000 שקלים.

החוק למניעת עישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון - תשמ"ג-1983 אוסר, בין היתר, על עישון (כולל עישון סיגריה אלקטרונית) בתחום תחנת אוטובוס מקורה, לרבות בסככת תחנת האוטובוס. תכלית האיסור היא לצמצם את היקף התחלואה והחשיפה לעישון פסיבי.

בעירייה פונים לציבור ומבקשים: "אנא הקפידו על יישום החוק והימנעו מקנסות מיותרים".