שדרת המגדלים בפנחס אילון, חולון| צילום: קובי קואנקס

מחלקת הפיקוח על הבנייה בעיריית חולון החלה לאחרונה בביצוע אכיפה בהליך של מתן קנסות מנהליים והתראות לעברייני בנייה וזאת במטרה לפעול כנגד עבירות תכנון ובנייה בעיר.

כך, למשל, השבוע ניתן קנס מנהלי על הפרת צו מנהלי על סך 50,000 שקלים לבעל נכס ו- 50,000 שקלים נוספים לבעלת אותו נכס בגין עברת בנייה. במידה שאחד מבני הזוג, שהינם בעלי הנכס, ישלם הקנס, בן הזוג השני יהיה פטור מכך.

המטרה בהגברת האכיפה היא להפוך את עבירות הבנייה לבלתי משתלמות כלכלית שכן הקנסות מגיעים לסכומים של מאות אלפי שקלים.

מדוע הועלו הקנסות?

תיקון 116 לחוק התכנון והבנייה מאפשר להטיל קנסות מנהליים בגין עבירות בניה והשימוש בהן בגובה של עשרות עד מאות אלפי שקלים. בנוסף לקנסות אלה יחושב קנס יומי בגין השימוש המתמשך באותה עבירה. גודל העבירה וסוג השימוש הם הקובעים את גובה הקנס.

תעריפי הקנסות נקבעו על ידי הממשלה בהתאם לגודל השטחים החורגים ואין שום יכולת לבצע שינוי בגובה הקנס שיינתן.

כך לדוגמא, תוספת של חדר בשטח של- 30 מ"ר המשמש למגורים יישא קנס בגובה של 50,000 שקלים, בגין בנייה אסורה ובנוסף 25,000 שקלים בגין השימוש ובנוסף עבור כל יום שבו ממשיכים לבצע שימוש במבנה ייקנסו בקנס יומי בסך 375 שקלים לכל יום שימוש!

בעיריית חולון קוראים לתושבים לשמור על החוק ולהימנע מעבירות בנייה שעלולות לעלות לכם ביוקר רב.