צילום: קובי קואנקס

על פי סקר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה חולון נמצאת במקום העשירי ברמת חיים בדרוג 14 הערים הגדולות, ירידה של 4 מקומות מאשתקד.

הסקר מבקש לשקף את רמת החיים והחוסן הלאומי של תושבי ישראל ולהשוות בין הערים הגדולות. על פי נתונים, בחולון נמצאת במקום הרביעי במדד שיעור זכאות לתעודת בגרות בקרב בני 26 ובמקום האחרון במדדים כמו אמון במערכת הבריאות, פסולת ממוחזרת, שביעות רצון מהחיים, המספר הגבוה ביותר של מקרי סרטן בקרב נשים ואחוז הסובלים מרעש חיצוני בדירה הוא הגבוה ביותר.

מתוך 38 המדדים הזמינים עבור חולון, ב-24 מדדים מצבה פחות טוב מהממוצע הארצי, וב-14 מדדים מצבה טוב יותר מהממוצע הארצי.

אחוז תאונות קטלניות נמוך | צילום: קובי קואנקס

שיעור המקרים החדשים של שאתות ממאירות (סרטן) בחולון גבוה מהממוצע הארצי הן בקרב גברים (337.5 לעומת 329.9 ל-100,000 נפשות, בהתאמה) והן בקרב נשים (351.6 לעומת 315.1 ל-100,000 נפשות, בהתאמה), שם חולון מעל הממוצע הארצי.  

אחוז הפסולת הממוחזרת הוא מהנמוכים ביותר בהשוואה ליתר הערים הגדולות (3.0% לעומת 22.0% בממוצע הארצי). אחוז בני 20 ומעלה הסובלים מרעש חיצוני המפריע בדירה בחולון הוא הגבוה ביותר בהשוואה ליתר הערים הגדולות (46.7% לעומת 33.1% בממוצע הארצי). אחוז התאונות הקטלניות מתוך התאונות הדרכים בדרכים עירוניות בחולון נמוך מאוד מהממוצע הארצי (0.29% לעומת 1.59%, בהתאמה).