מרכז חולון. קפיצה מעודדת | צילום: קובי קואנקס

מה שבע? היום (ד') פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את נתוני המדד החברתי כלכלי של האוכלוסייה, ב-255 ישובים ומועצות אזוריות ומקומיות לשנת 2015 (עד היום היה המדד מבוסס על נתוני 2013).

מהנתונים עולה, כי חולון כעת מדורגת באשכול 7, בדומה לערים כגון ראשל"צ, פתח תקוה, רחובות וחיפה. עד היום הייתה חולון מדורגת באשכול 6.  

המדד החברתי-כלכלי מתייחס לחולון ביחס לרשויות אחרות והרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה נמדדה באמצעות שילוב של תכונותיה הבסיסיות של האוכלוסייה בתחומים האלה: הרכב דמוגרפי, השכלה וחינוך, רמת חיים, תעסוקה וגמלאות. חישוב המדד מבוסס על אותם משתנים ששימשו לחישוב המדד 2013.

המדד, המדרג את היישובים, הערים והמועצות לפי חוזקן החברתי-כלכלי, משייך כל ישוב לאחד מעשרה אשכולות, כאשר האשכול הנמוך ביותר הוא 1 והגבוה ביותר הוא 10.