המחשה: shutterstock

      

הורים לילדה בעלת מוגבלויות תובעים את עיריית חולון והעומד בראשה מוטי ששון, "על התעלמותם מחובתם לביצוע עבודות להנגשת כיתת הגן". לטענת התובעים, העבודות לא בוצעו על אף בקשות חוזרות ונשנות משנת הלימודים שעברה.

תחילתו של סיפור, כאמור, בשנת הלימודים תשע"ח. אז, לטענתם, פנו ההורים לעירייה בבקשה להנגשת כיתת הגן בה הילדה לומדת בשנתיים האחרונות. תחילה, טוענים ההורים, התמהמהה העירייה במשך חודש שלם מאז מילוי הבקשה להנגשת הכיתה ועד שליחתה למשרד החינוך.

בנוסף, כפי שמצוין בכתב התביעה שהוגשה על ידי עו"ד מימון פאר, "לא עמדו הנתבעים בלוחות הזמנים ולא השלימו את העבודות עד פתיחת שנת הלימודים תשע"ט, ולמעשה לא השלימו אותן עד למועד הגשת התביעה". כל זאת, על אף הפצרות חוזרות ונשנות במסגרת פניות ישירות של ההורים בדרישה לקדם את העבודות, ותוך הבהרה כי העיכוב פוגע בבתם.

עוד נכתב בתביעה, "משהפרה העירייה את חובות ההנגשה החלות עליה, על פי חוק, הרי שבכך עוולה כלפי התובעים בעוולה אזרחית והתובעים זכאים לקבל הפיצוי בהתאם להוראת החוק".

אי לכך דורשים ההורים מבית המשפט כי יורה על העירייה להשלים את העבודות הנדרשות בגן, על מנת לאפשר לבתם לקחת חלק בפעילות הגן. בנוסף הם דורשים להורות לעירייה לפצות אותם על פי הקבוע בחוק וללא הוכחת נזק בפיצוי בסך 30 אלף שקל, ולחייב את העירייה בהשתתפות בהוצאות המשפט.

מעיריית חולון נמסר: "העירייה אינה מנהלת הליכים משפטיים באמצעות כלי התקשורת, אלא ישירות בבית המשפט".