בית ספר 'דביר'. "הורים תבדקו"
למרות דוח מבקר העירייה שהתריע על יתרות גבוהות מתשלומי הורים המשמשות את בתי הספר בניגוד לחוזר מנכ"ל, ממשיכה גבייה מופרזת בחלק מבתי הספר בעיר.

הדוח המדובר חשף כי בתי ספר רבים בעיר חולון ניצלו יתרות מכספי הורים באופן לא תקין. בין היתר נוצלו הכספים לטיסות מטעם בית הספר, מחשבים, שירותי הסעדה, הצגות, הסעות, מתנות לעובדים פורשים וספקים שלא הגישו הצעות מחיר מסודרות. לאור העובדה שהתנהל מאבק עיקש נגד תשלומי רשות (תל"ן), הורים רבים זעמו לגלות כי בעוד בתי הספר מציגים את התשלומים כצורך חיוני לקיום פעילויות, למעשה מדובר בכסף שמשמש עבור "הטבות לא מאושרות", על פי הדוח.

עיריית חולון חידדה נהלים בנושא, אך נראה כי כספי ההורים ממשיכים להיות הפקר. השבוע נודע להורי תלמידים מבית הספר היסודי 'דביר' כי מי שלא יסדיר את תשלומי התל"ן לא יוכל להשתתף בפעילות פורים. בנוסף, הופצה הודעה כי לקראת סוף השנה יתקיים טיול שנתי ועל ההורים לשלם עבורו 587 שקל, זאת אף על פי שעל פי חוזר מנכ"ל לבית ספר יסודי מותר לגבות מקסימום 387 שקל עבור טיול שנתי.

"לא ייתכן שבתי ספר יעשו ככל העולה על רוחם, יש הנחיות ברורות של משרד החינוך וחובה לאכוף אותן", אומרת חברת מועצת העיר לשעבר ואשת החינוך, נעה צ'פליצקי. "'דביר' הוא רק מקרה אחד מבין רבים. הורים חייבים לבדוק על מה הם משלמים, עושקים אותם והם לא רואים את זה".

נעה צ'פליצקי | צילום: קובי קואנקס

מנהלת בית ספר דביר, שלומית אשואל מסרה בתגובה: "קיבלתי את אישור ההורים לגבות עבור המסע הזה את הסכום הנ"ל כאשר 387 שקלים מתוכם מיועדים לסעיף טיולים ו־100 שקלים מתוך 250 השקלים המוגדרים כתשלומי רצון, כלומר: 100 שקלים נוספים הם יתרים על חוזר מנכ"ל בהסכמת הורי כיתות ו' לשלם אותם.

"נפגשתי עם כלל ההורים באסיפת הורים ואח"כ עם הוועדים וקיבלתי את הסכמתם לכך. בעניין פורים, מאחר שמדובר בפעילות לאחר שעות הלימודים, אין חובה לקחת בה חלק".

יו"ר ועד ההורים, אורן כמוס, מסר בתגובה: "הנהגת ההורים מגבה באופן נחרץ את מנהלת בית הספר. יודגש כי מבחינה כספית פועל בית הספר באופן תקין. בית הספר אינו גובה תל"ן ועל כן אינו מתנה פעילות של תלמידים בתשלום תל"ן. הנהגת ההורים תמשיך לעבוד בשיתוף פעולה מלא עם המנהלת שלומית, תוך הערכה הדדית, חתירה למצוינות, שיפור התנאים הפיזיים בבית הספר, הגברת פעילויות מבורכות בשעות הלימודים, אחריהן ועוד".