דגים לא ראויים למאכל | צילום: עיריית חולון

בביקורת שגרתית שערכו אנשי השירות הווטרינרי של עיריית חולון בבית עסק לממכר דגים במרכז העיר, התגלה ממצא מדאיג מאוד.

במהלך הבדיקה עלה חשד לאחסנת דגים באופן אסור ומסוכן לציבור בתוך כלי רכב מסחרי, ששייך לבעל העסק.

לא ראוי למאכל | צילום: עיריית חולון

בעל העסק התנגד לבקשת הווטרינרים לבדוק את מכוניתו ועל כן, זומן למקום צוות של השיטור העירוני ומפקח של יחידת הפיצו"ח של משרד החקלאות ופיתוח הכפר. משנפתח כלי הרכב נמצאו דגים, שהיו מיועדים לשיווק, כשהם מצויים ללא קירור וללא סימון כנדרש בחוק, דבר אשר הופך את הדגים לאסורים בשיווק בשל היותם מסוכנים למאכל.

הצוותים החרימו את כלל הסחורה שנמצאה, ששקלה כ-100 ק"ג, והשמידו אותה.