מוטי ששון | צילום: קובי קואנקס

ביום ראשון הבא, 29.12, תוגש למועצת עיריית חולון הצעת התקציב הרגיל של העירייה לשנת 2020. הצעת התקציב עומדת על 1,399,700,000 שקלים,  גידול של 4.82% מתקציב שנת 2019.

בנוסף יוגש לאישור גם תקציב התב"רים (תקציבים בלתי רגילים) לבינוי ולפיתוח ע"ס 183,164,000 ש"ח. סך ההוצאה הממוצעת לתושב תעלה ל– 7,080 ש"ח.

מה כולל התקציב החדש?

מרכיב עלויות השכר (של עובדי העירייה) מהווה כ- 30% מסך התקציב. בעירייה מציינים שזהו השיעור הנמוך ביותר מבין רשויות מקומיות אחרות בארץ הדומות בגודלן לחולון. מכיוון שכך, לדבריהם יתרת הכספים להשקעה בתושבים גדולה יותר, והתקציב לפעולות עירוניות עומד על למעלה מ- 68% מסך התקציב העירוני.

תקציבי החינוך הפורמלי יגדלו בשנת 2020 ל-543.26 מיליון ש"ח, כאשר ההשקעה לכל תלמיד תעלה ותעמוד על 15,623 ש"ח לעומת שנת 2019, בה עמדה ההשקעה על 15,009 ש"ח.

גם בתקציבי החינוך הבלתי פורמלי יחול גידול והוא יסתכם בכ-87.5 מיליון ש"ח, אשר יושקעו בקיום פעילויות ספורט, תרבות, ספריות, תנועות נוער, העשרה קהילתית ועוד.

כ-192 מיליון ש"ח מוקדשים לטובת שירותי הרווחה בחולון, כאשר כ- 52 מיליון מתוכם הינם כספים עירוניים הכלולים בתקציב החדש. כספים אלה מיועדים בעיקר למתן שירות לפונים המשובצים במסגרות חוץ ביתיות (בתי אבות, מוסדות לבעלי צרכים מיוחדים, פנימיות ועוד) ולפרויקטים כמו תוספת לתכנית לילדים בסיכון, לנוער חרדי מנותק, פעילויות ליוצאי אתיופיה ועוד.

מועצת העירייה תתבקש לאשר  גם את הצעות התב"רים (תקציבים בלתי רגילים) לטובת עבודות הבנייה והפיתוח ברחבי העיר, העומדים על סך 183,164,000 ש"ח, כאשר למעלה מ-70 מיליון מתוכם יוקדשו לעבודות בינוי ושיפוץ במוסדות החינוך.

שדרת המגדלים בפנחס אילון, חולון| צילום: קובי קואנקס

בין העבודות שיבוצעו במסגרת התקציבים הללו: המשך העבודות להנגשת מבני הציבור והמרחב הציבורי לבעלי מוגבלויות, עבודות פיתוח ברחבי העיר ובאזור התעשייה, המשך פיתוח שכונת מגדלים בשדרה, פרויקטים במינהל הנדסה, שיפורי בטיחות בתנועה ובטיחות בדרכים, פרויקט מובל תיעול ברח' המעפילים, עבודות שיקום ושדרוג בגנים ציבוריים, תכנון והקמת מבנים קבועים לבתי ספר ועוד.  

בעירייה מדגישים כי גם השנה יימשכו המאמצים להגדלת מקורות ההכנסה של העירייה והגדלת מקומות התעסוקה על ידי הבאת יזמים וחברות לפעילות באזור התעשייה והעסקים. בהתאם למדיניותו של ראש העירייה,  מאות אלפי מ"ר ייבנו בשנים הקרובות באזור אשר יביאו לגידול בהכנסות העירייה לטובת שיפור ושדרוג השירות לתושבים.

מוטי ששון: "למרות הקשיים התקציביים הנובעים מהיעדר ממשלה קבועה, הצלחנו להעלות את ההוצאה העירונית לתושב. נמשיך להקפיד על שמירת סדר עדיפויות נכון במקביל לניהול התקציב בצורה אחראית ומתן מענה ברמה גבוהה לצרכי כלל התושבים".