כבר מספר שנים שמתנהל משא ומתן בין וועד איגוד המרצים הזוטרים המאוגדים תחת כוח לעובדים לבין הנהלת המכון הטכנולוגי בחולון.

המרצים שטענו לתנאי העסקה לא הוגנים ודרשו שינוי בחוזים עליהם חתומים מרצי החוץ ולאחר מספר מחאות, הפגנות, שביתות ופגישות, באוקטובר 2017 נחתם הסכם הבנות בין הנהלת המכון לסגל, אך מאז טרם נשלחו כתבי מינוי חדשים עם דרגות מעודכנות והסגל כולו עדיין ממתין כי מאבקם יישא פרי.

מכון HIT | צילום: קובי קואנקס

בין לבין המרצים גם נאלצו להילחם על קבלת תשלום עבור ימי העבודה שהשלימו אחרי השביתות ונראה כי למרות שמדובר בוועד יציג ומאורגן, אין הרבה הבנות בינו לבין ההנהלה. בשלב מסוים גם איגוד הסטודנטים של המכון ניסה לגשר בין הצדדים, כיוון שלכולם היה ברור שהמאבק מתנהל על חשבון הסטודנטים, אך גם הניסיונות האלו כשלו.

בתחילת השבוע נערכה אסיפה בהולה של המרצים ושם הוחלט כי המאבק יוחרף וכי לא יפורסמו ציונים של סמסטר קיץ, למרות שלא מעט סטודנטים ממתינים לציונים על מנת לסיים תואר. בנוסף, הובהר כי אם כתבי המינוי לא ישלחו עד ה-27 באוקטובר, בו מתחיל סמסטר חורף, הסגל ישבית את הלימודים ולא יפתח את שנת הלימודים האקדמאית כסדרה.

סטודנטים וותיקים במכון כועסים אך לא מופתעים, עבורם מדובר בנוהל מוכר וקבוע. כבר 3 שנים ששנת הלימודים במכון הטכנולוגי לא נפתחת בזמן עקב שביתה ולמעשה מי שהשנה עתיד לסיים את שנתו האחרונה בתואר לא זכה לפתוח שנת לימודים אחת בצורה תקינה ונינוחה.

"מה חדש?", אומרת סטודנטית לתקשורת חזותית במכון, "במכון תמיד יש מאבקים על חשבון הסטודנטים. זה מעצבן כי ברור לנו שהמאבק שלהם צודק אבל למה על חשבון הגב שלנו? אני בטוחה שיש דרכים אחרות להביע מחאה מבלי לדפוק אנשים שניצלו את חופשת הקיץ שלהם כדי ללמוד. באופן אישי זאת השנה האחרונה שלי אז כנראה שלעולם לא אזכה לפתוח שנה כמו שצריך".

מהמכון הטכנולוגי נמסר בתגובה: "המכון מוכן לחתום על הסדר בהתאם לעקרונות שהוסכמו עם ועד המורים מן החוץ ובהתאם לדרישות משרד האוצר וות"ת. אנו מקווים שוועד המורים מן החוץ יסכים למתווה זה ויסיים את השביתה הפוגעת קשות בסטודנטים".

מוועד הסגל הזוטר במכון הטכנולוגי חולון המאוגד בכוח לעובדים נמסר בתגובה:

"המרצים בשביתת ציונים מחודש יולי, וכעת אנחנו מחריפים את המאבק ולא ניתן ציונים גם על סמסטר קיץ. אם המרצים יקבלו כתבי מינוי שממשיכים את הפגיעה בשכרם - נפתח בשביתה ללא הגבלה בתחילת סמסטר א'.

"הנושא שבסכסוך היום צריך ויכול היה להיפתר מזמן, ידוע עוד מהשביתה הקודמת, הוסכם לתקנו עוד מהשביתה הקודמת והיה אף נכון לתקנו מיידית בלי שום הסכם בלי שום שביתות - וזאת מהסיבה הפשוטה שהמכון פשוט חורג מהנהלים של הגוף שמתקצב אותו. בחולון יש לנו מצב שלא קיים באף מכללה ציבורית כאשר המכון משלם בדרגות שכר נמוכות יותר בניגוד להנחיות הארציות, אנחנו בדיונים על זה כבר כמה שנים, כאשר בשנה האחרונה הם התרכזו לידי מתווה מקומי מוסכם לתיקון.

"אחרי שהמתווה סוכם, ההנהלה מציבה מכשול אחר מכשול ולכן פתחנו בעיצומים שכאמור מחריפים כרגע. מדובר בשליש מאוכלוסיית המרצים והמרצים לא יוותרו, אנחנו לא נקבל שנה נוספת בתת-שכר ואנחנו מאוחדים בעניין הזה ונלך עד הסוף. צר לנו על הפגיעה בסטודנטים אבל הם צריכים להבין דבר פשוט: יש לנו בחולון הנהלה שלא מובילה לפתרונות, ההיפך - מובילה אותנו למסלולי אין מוצא כבר כמה שנים. בגלל זה אין שקט בחולון, בגלל זה אין הסכם מקומי, ובגלל זה כולם סובלים - חוץ מעורכי הדין של המכון כמובן".