תנופת הבנייה של משרד החינוך: 600 מרחבי למידה חדשים במספר רשויות בארץ, ביניהם בחולון, בתקציב כולל של 48 מיליון שקלים. עד 2021 תושלם הקמה של 2,840 מרחבי למידה.

מרחב לימוד בתוך הכיתה. צילום: באדיבות משרד החינוך

משרד החינוך אישר בימים האחרונים תקצוב לבניית עוד 600 מרחבי למידה חדשניים, בתקציב כולל בסך 48 מיליון שקלים, ועד 2021 תושלם הקמתם של 2,840 מרחבי למידה בין היתר בשני מוסדות לימוד בחולון: בבית הספר מפי עוללים בו תיבנה כיתה 'אחד על אחד', ובחטיבת הביניים זלמן ארן ייבנו 'איים של למידה'. כמו כן ביישוב אזור בחטיבת הביניים רבין ייבנה מרחב למידה חדשני רב תכליתי בשם 'מבואה בתנועה'.

התקצוב נעשה במסגרת קול הקורא לרשויות המקומיות שזכה להיענות מרשימה - 1,571 בקשות, מ-191 רשויות מקומיות. הבקשות נבחנו, בין השאר, לאורם של כללי התקצוב הדיפרנציאלי ועדיפות ניתנה לרשויות במדרג סוציואקונומי נמוך וממדי טיפוח גבוהים.

לאחר עיבוד וניתוח הבקשות, רובן ככולן כללו יצירתיות אדריכלית מעוררת השראה, המשרד פועל בימים אלו לעדכון הרשויות שהבקשות שלהן אושרו.

מרחבי הלמידה החדשניים הם חלק מתהליך רחב, להתאמת הלמידה לדמות הלומד העתידי. מרחבי הלמידה החדשים מצוידים במערכות ישיבה דינמיות, בכיתות שקופות, ובעיצוב רב גוני - שובר מוסכמות. בשנה הקודמת תוקצבו 600 מרחבי למידה חדשניים, והמשרד ממשיך ומיישם את תכנית החומש, בקצב של 600 מרחבים בשנה.

התכנית הלאומית ל"מרחבי M21" נועדה לאפשר חשיבה מחודשת על מרחבי הלמידה השונים בתוך מבנה בית-הספר, כחלק מהתפישה הפדגוגית, בהתאם לאסטרטגיות ופרקטיות הוראה חדשניות, המזמנות ומעצימות תהליכי למידה ייחודיים.

"מרחבי M21" יתוכננו כמרחבים דינאמיים במרקם בית-הספר, בתוך המבנה, כ"כיתה" הוליסטית ללא גבולות פיזיים מוכתבים או היררכיה מסורתית, על בסיס תפישה פדגוגית חדשנית, וילוו בפיתוח מקצועי התומך תהליכי הוראה בסביבה מתקדמת. המרחבים ייצרו תנאים והזדמנויות לתהליכי הוראה-למידה משמעותיים, ויביאו לידי ביטוי חשיבה פדגוגית פורצת דרך בממדים: ארגון זמן, ארגון סביבה, ארגון תכנים, ארגון לומדים ומגוון דרכי הוראה.