חברי ועד ההתנגדות. "מצפים שהעירייה תשמור על איכות החיים שלנו" | צילום: קובי קואנקס

בשבועות האחרונים פרצה סערה בשכונת בן גוריון, כשברקע תוכנית משוערת להתחדשות המרכז המסחרי סאדאב שבשכונה. מצד אחד ניצבים בעלי העסקים שחולמים על פרויקט פינוי בינוי, מצד שני תושבי השכונה שהודיעו שיעשו הכל כדי למנוע הקמת שלושה מגדלי יוקרה ומרכז מסחרי על השטח שיפונה. 

בעקבות התלהטות השטח פרסמה השבוע עיריית חולון הודעת הבהרה שלפיה "אין כל תוכנית מאושרת לחידוש מתחם סאדאב בקריית בן גוריון, והנושא אינו עומד על הפרק".

בעירייה מסבירים כי, "מדובר ביוזמה פרטית של בעלי החנויות במרכז סאדאב, שפנו למינהל ההנדסה בעיריית חולון באמצעות משרד האדריכלים גולדשמידט ארדיטי בן נעים,  והציעו להרוס את המרכז המסחרי הקיים ולבנות במקומו קומפלקס חדש. הקומפלקס המוצע כולל שטחי חנויות, משרדים, מגורים, שטחים מבונים לצרכי ציבור, חניון תת קרקעי ופארק שכונתי.

כבר בראשית הדרך הובהרה עמדתו של מינהל ההנדסה, כי התוכנית המתארית לעיר לא סימנה את המקום כמוקד להתחדשות אולם מאחר שמדובר במרכז שכונתי, חשוב שיוכל לתת לתושבי השכונה מגוון שירותים. גם לאור מצבו הפיזי של המבנה, יש מקום לבחון התחדשות שכזו.

עמדה זו נמסרה לפונים, בין היתר, מאחר שהיוזמה הגיעה מבעלי העסקים עצמם והמדיניות העירונית היא לבחון לעומקו של ענין יוזמות שמגיעות מתושבי העיר ומבעלי העסקים המקומיים".

בעירייה מבהירים כי הם רואים בחיוב חידוש והחייאה של מרכזים שכונתיים, ולכן התקיימו מספר ישיבות בנושא במינהל ההנדסה במסגרתם הובהרה עמדת העיריה. בנוסף הובהר, כי תפיסתה של עירית חולון לגבי פרויקטים מעין אלו היא, שנדרשת ראיה מערכתית כוללת שלוקחת בחשבון את צרכי השכונה ותושביה, לרבות בנושא בדיקה פרוגרמתית לשטחי הציבור הנדרשים, בדיקות תנועתיות ושטחים פתוחים.

בהתאם לכך הנחה צוות התכנון העירוני את האדריכל מטעם הבעלים להציג חלופות שונות בדגש על התועלת הציבורית, וזאת כדי לבחון האם בסופו של תהליך לאחר הריסת המבנה והקמת חדש במקומו תצא השכונה נשכרת או לא שכן הליכי תכנון הינם מורכבים ונדרש לבחון מספר חלופות.

בעירייה מדגישים כי לא ניתן אישור לאף חלופה תכנונית ואדריכלי הפרויקט מטעם בעלי העסקים נתבקשו לבחון מספר פעמים את הפרוגרמה הרצויה, נפחי הבנייה, השטחים הפתוחים והסדרי התנועה והחניה.

עוד נטען בעירייה כי במידה שתוגש תוכנית לחידוש המתחם, יידרשו מגישי התוכנית להציג בדיקות מקדימות לאיכות התכנון כאמור לעיל וכן סקר חברתי והליך שיתוף ציבור. רק לאחר מכן התוכנית תיבחן ותידון ע"י הוועדה המקומית בהתאם להליכים הקבועים בחוק.