לרוב, נשים תושבות חולון שעומדות ללדת, יופנו אל בתי החולים וולפסון או איכילוב, הסמוכים ביותר אל העיר. בשנת 2014 נולדו בבתי החולים הללו 4,968 תינוקות ו-11,918 תינוקות, בהתאמה.

נתוני לידות בישראל, הלמ"ס, שנת 2014.

במקביל ללידות בבתי חולים, הולכת ומתרחבת בשנים האחרונות תופעה של לידות בית. המידע לגבי הלידות הללו הוא מועט יחסית, אולם ידוע שמדובר במגמה שנמצאת בצמיחה. לפי ארגון אמה"י, ארגון מילדות הבית בישראל, נשים בריאות שנמצאות בסיכון נמוך יכולות לחוות את הלידה גם בתנאי בית, והמיילדת יכולה לבצע מעקב ולווי של הלידה, ולזהות סימנים מוקדמים לסיבוכים במידה וישנן כאלה.

בדו"ח שהוצג בכנסת בשנת 2008, מצוין כי לפי ד"ר אבנר שיפטן, רופא מיילד המרכז נתונים על לידות בית, בשנת 2006 היו בארץ כ-375 לידות בית מתוכננות ובשנת 2007 היה מספרן כ-500. בדיון שהתנהל בנושא בכנסת כיום, העריכה עו"ד טל נשרי ממשרד הבריאות כי כיום מתרחשות 800 לידות בית בשנה. לעומתה, ציינו נציגי המוסד לביטוח לאומי כי באופן רשמי נרשמו 426 לידות בית בשנת 2016.

תמונה: pixabay
חשוב לציין שהחוק בישראל מתיר לידות בית שנעשות בפיקוח של מיילדת, אולם עד היום המדיניות המוצהרת של משרד הבריאות הייתה שהמקום המיטבי ללידה הוא בית-החולים, ומדיניות זו באה לידי ביטוי בתמריץ כספי שלילי לנשים היולדות בבית. זאת, מאחר שמענק הלידה שמשלם הביטוח הלאומי ניתן רק לנשים שילדו בבית- החולים או לנשים שהגיעו לאשפוז בבית-החולים בתוך 24 שעות ממועד הלידה. מכאן, שנשים רבות ידעו שבבואן לוותר על לידה בבית החולים, גם אם לטעמן מדובר בבחירה הנכונה עבורן, הן ייאלצו לוותר גם על מענק הלידה שנחוץ לרבות מהן.

כעת, כאמור, ייתכן שבקרוב נראה נשים רבות יותר שמוותרות על הנסיעה לאיכילוב ולוולפסון ומגלות גם חלופות נוספות. זאת, מאחר שועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת אישרה היום לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק של ח"כ תמר זנדברג ממרצ, לפיה מענק לידה מטעם המוסד לביטוח לאומי יינתן עבור כל לידה, ולא רק עבור לידות המתבצעות בבתי חולים או מצריכות אשפוז, כפי שקובע החוק כיום.

זאת בתנאי שמיילדת או רופא חתמו על תצהיר שהלידה התקיימה לפי הוראות משרד הבריאות. עלות הצעת החוק מוערכת בכ-1.4 מיליון שקלים בשנה.