הערכה | צילום: עיריית חולון

   

השירות הווטרינרי העירוני של חולון החל באחרונה בחלוקת ערכות לאיסוף צואת כלבים. הערכות מחולקות לבעלי הכלבים שמגיעים לחסן את כלבם במרפאת הווטרינר העירוני, לשימושם בעת הטיול עם הכלב מחוץ לבית.

הערכות כוללות מתקן ובו מארז שקיות ומוטבעת עליהן הסיסמה: "יחד נשמור על חולון נקייה" וזאת כחלק מהמאמץ העירוני לשמור על  מדרכות העיר נקיות מ"מוקשים" בדמות צואת כלבים.

תושבים שחיסנו כבר את כלבם השנה (גם אם החיסון נעשה במרפאה פרטית), מוזמנים להגיע למשרדי השירות הווטרינרי, ברחוב המנור 9 (פינת רחוב הרוקמים), בשעות הקבלה ולקבל ערכה. בהמשך, תחולקנה הערכות גם בגנים הציבוריים בעיר, בשיתוף עם מתנדבי המועצה לישראל יפה.