מינהל החינוך בעיריית חולון משפר ומשדרג את תהליכי הרישום לגני הילדים, לצהרונים ולכיתות א': בין התאריכים 6.2.18-17.1.18 ייערך הרישום לגני הילדים, לצהרונים ולבתי הספר היסודיים לשנת הלימודים תשע"ט.

כחלק מהשינוי הארגוני בהיערכות לרישום, פורקה מחלקת הרישום העירונית ובמקומה הוקמה יחידה עצמאית בכל אגף ואגף, שמטפלת הן ברישום והן בשיבוץ. בכך יבואו לידי ביטוי המקצועיות והבקיאות של אנשי המקצוע ביחידה הרלוונטית, שמודעים יותר מכולם למגוון הצרכים, האפשרויות והמגבלות. באופן הזה גם תהיה להורים כתובת מקצועית אחת בעירייה בכל הקשור לנושאי חינוך הרלוונטיים לגיל הילד.

הרישום יעשה באמצעות אתר האינטרנט העירוני שכתובתו www.holon.muni.il, כאשר גם הורים פרודים או גרושים יוכלו לחתום השנה באופן מקוון באמצעות האתר ובמידת הצורך גם להעביר מסמכים,  מבלי להגיע למינהל החינוך.

צילום: עיריית חולון

-

להלן עיקרי החידושים והשיפורים בתהליכי הרישום השנה:

* השנה, לראשונה, ניתן לרשום גם את העולים לכיתות א' באמצעות האתר העירוני (ניתן גם להמשיך ולהירשם ישירות בבית הספר שאליו התקבלה ההפניה לרישום).

* בתחום הרישום לגני הילדים לבני 5-4, בעת הרישום תוצג רשימת גני הילדים מאזור הרישום של כתובת הילד  (או רשימת גנים על-אזוריים לבחירה בחינוך הממלכתי-דתי או הממלכתי-חרדי) ועל ההורים לבחור שלושה גנים שונים מהרשימה שתכלול גם חטיבות צעירות. הורים לבני 3 לא יוכלו לבחור גן, אולם יוכלו לציין בקשות מיוחדות במידה שהן או חריגות או בריאותיות או בגין אחים שילמדו במערכת הגנים בשנת הלימודים תשע"ט. אגף גני הילדים יעשה מאמץ להיענות לבקשה, תוך התייחסות לקריטריונים לשיבוץ ולשיקולי המערכת העירונית.

* הרישום לצהרוני גני הילדים יערך אף הוא באמצעות האתר העירוני, כחלק מהרישום הכללי. בעת הרישום יתבקשו ההורים לסמן האם ברצונם להירשם לגן עם צהרון ובמידה שכן, יועברו להמשך הרישום ולתשלום לאתר רשת קהילה ופנאי.

המחיר לחודש הוא 935 שקלים, בחלוקה לעשרה תשלומים, כאשר 500 שקלים מתוך התשלום לחודש הראשון יהוו מקדמה אשר תיגבה באופן מיידי ולא תוחזר במקרה של ביטול הרישום על ידי ההורה.

* גם הרישום לחינוך המוכש"ר (מוכר שאינו רשמי) יעשה באמצעות האתר והבחירה תיעשה מתוך מאגר מידע מסודר שיופיע לנרשמים. לרשות הציבור הדתי-חרדי ייפתח מוקד רישום במרכז הקהילתי התורני מקהלו"ת.

* ניתן יהיה השנה, לראשונה, לאשר השתתפות בפעילויות העשרה בגני הילדים ולשלם עבורן ועבור ביטוח תאונות אישיות (שהוא תשלום חובה) באמצעות האתר. התשלום יחולק לארבעה תשלומים וייגבה החל מ-15.9.18.

* בסיום תהליך הרישום באתר יקבלו שני ההורים מסרון לטלפון הנייד על ביצוע ההרשמה.

* מידע על שיבוצים לגני הילדים לכלל הגילים יפורסם באתר העירוני בחודש יוני והתשובות תישלחנה גם בדואר ובמסרון.

* ניתן יהיה לערער על השיבוץ בתוך שבוע מיום קבלת ההודעה וכמו כן, אישור על הגשת הערעור יתקבל אף הוא באמצעות מסרון. תשובות על ערעורים תינתנה בתוך שבועיים. כמו כן, הרכב ועדת הערעורים ישתנה והוא יכלול גם אנשי מקצוע דוגמת יועצת בכירה או פסיכולוגית וכן מפקחות של משרד החינוך, וזאת על מנת לסייע למנהלת אגף גני הילדים לקבל את ההחלטה המקצועית הנכונה והמתאימה ביותר, גם בהיבט הרגשי והפדגוגי.

דגש מיוחד יינתן על נושא השירות להורים. מרכז הרישום יפעל בבית מינהל החינוך, ברחוב ויצמן 61, בין התאריכים 6.2.18-21.1.18. בתקופת הרישום לגנים יתוגבר המוקד העירוני ונציגת האגף תהיה זמינה לשאלות. בנוסף, מתוך מטרה לתת מענה מיטבי במקום אחד, יכלול מרכז הרישום: נציגוּת מאגף גני ילדים, נציגוּת מאגף הגבייה ונציגוּת של רשת קהילה ופנאי לנושא הצהרונים.

פרטים מלאים על הרישום, כולל שעות קבלה במרכז הרישום ודרכי התקשרות ניתן למצוא באתר העירוני ובעלונים שיופצו לבתי הילדים הנרשמים. לשימת לבכם, מוקד הרישום הטלפוני יפעל בין התאריכים 6.2.18-10.1.18.