בחולון פועלים כ-13 אלף בני נוער שמתנדבים בכ-60 מסגרות שונות ברחבי העיר. בנוסף, פועלות כמה יוזמות בתחום הנוער, בהן:

השולחנוער  - גרעין בני נוער שפועל בחולון לקידום ערכי ההתנדבות בקרב בני הנוער ולעשייה חברתית ומעורבות בקהילה;

יחד (יוצרים חברה רב-דורית) - קבוצת בני נוער שפועלת בעיר ומובלת על ידי בני נוער מתוך מטרה ליצור חברה רב-דורית וליצירת שינוי תהליכי בתפישתם אודות הזקנה;

נוע"מ (נוער מתנדב) - תכנית עירונית שמתמקדת בחינוך תלמידי חטיבות הביניים למעורבות קהילתית ולהתנדבות וביצירת בסיס לתהליך רב-שנתי של הטמעת ההתנדבות בקרב בני הנוער בעיר בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות;

תכנית חלו"ם (חניכים לומדים ומצליחים) - תכנית עירונית שהוקמה לפני כמה שנים בידי בני נוער, במסגרתה תלמידי כיתות י'-י"ב חונכים ומלמדים (בעיקר מתמטיקה ואנגלית), את תלמידי החטיבה מבית ספרם בכיתות ז'-ט'.

צילום: shutterstock

-

מוטי ששון, ראש העיר: "חולון רואה את תחום ההתנדבות, ובו התנדבות הנוער, כתחום ליבה. קידומו נמצא על סדר היום העירוני, תוך התייחסות למאפייני האוכלוסייה, טווח שכבות הגיל ומגוון תחומי החיים, אשר יוצרים את מרקמה הייחודי של העיר. ערכי ההתנדבות והסולידריות בקרב תושבי חולון באים לידי ביטוי בעשייה ענפה ובמעורבות יומיומית, שמהוות אבן יסוד חשובה בבניית חוסנה של העיר. אנו רואים במתנדבים משאב חשוב ונכונים להמשיך ולטפח תחום זה".

חיים ביבס, יו"ר מרכז השלטון המקומי: "מעבר להצבת הנתינה והסיוע לזולת בקדמת סדרי העדיפויות והעשייה העירונית, מעידה זכיית חולון על החשיבות שמיוחסת להטמעת ערכי ההתנדבות עוד בגילים הצעירים, תוך רתימתם לעשייה לרווחת הקהילה. לכך חשיבות באשר לצביונה של החברה העתידית, ועל כך שבעתיים זכייתה של חולון ראויה, מעוררת גאווה ומוסיפה כבוד רב לשלטון המקומי ולהכרה בחיוניותו ומרכזיותו בעשייה ההתנדבותית".