ביום א', 7.1.18, במסגרת ישיבת מועצת העיר, יגיש ראש העיר, מוטי ששון, לאישור חברי המועצה את טיוטת חוק עזר לחולון (פתיחת בתי עסק וסגירתם) (תיקון), התשע"ח – 2017.

מטרת התיקון היא לאפשר לכ-40 מרכולים/חנויות נוחות ("פיצוציות") להמשיך ולפעול בשבת, כפי שהיה עד כה, גם במידה שהצעת "חוק המרכולים", שכבר אושרה בקריאה ראשונה בכנסת, תאושר סופית.

כזכור, לאחרונה אישרה הכנסת בקריאה ראשונה הצעת חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (חוקי עזר בעניין פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה) תשע"ח-2017, שבמידה שאכן יחוקק, הוא יעניק לשר הפנים סמכויות לפסול חוקי עזר עירוניים שמקודמים ברשויות המקומיות ובכך ניתן יהיה, למעשה, לסגור עסקים שפועלים בימי המנוחה באישור העירייה.

יישארו פתוחים בשבת?  | צילום: מוטי קמחי-

לאחר שראש עיריית חולון שלח ביחד עם ראשי רשויות אחרים מכתב לראש הממשלה לפיו הצעת החוק מהווה פגיעה חמורה בסמכויות נבחרי השלטון המקומי ושינוי דרסטי של הסטטוס קוו לגבי פעילות עסקים בשבת, החליט ששון להכניס תיקון לחוק העזר העירוני הקיים ובכך לנסות לבטל את רוע הגזירה.

עפ"י התיקון המוצע, האזורים או הרחובות המותרים לפתיחת בית אוכל או בית קפה, קיוסק, מזנון או מרכול, בימי מנוחה (למעט יום הכיפורים וליל תשעה באב) הינם: אזור התעשייה, גינות ציבוריות, רחובות סוקולוב, דב הוז, ההסתדרות, מפרץ שלמה,  שד' ירושלים, סרלין, מקווה ישראל, שד' קוגל, ויצמן, אהרונוביץ, אילת, התנאים ומשה שרת.