בשל התפשטות מחלת הכלבת מצפון הארץ לכיוון מרכזה, מפוזרים בימים אלה בחולון פיתיונות לחיסון חיות הבר מפני כלבת. פיזור הפיתיונות מבוצע בידי אנשי המחלקה הווטרינרית בעיריית חולון וזאת בפעם השנייה השנה.

הפיתיונות פוזרו בשטחים הפתוחים מסביב למקווה ישראל ובהמשך יפוזרו גם במשולש החקלאי שבחלקה המזרחית של העיר ובדיונות החול שבין ראשון לציון לבין חולון, בחלקה הדרומי של העיר. כמות נוספת של פיתיונות תפוזר גם בחלק העיר המערבי.

מבצע פיזור פיתיונות נגד מחלת הכלבת | צילום: עיריית חולון-

המחלקה הווטרינרית שבה ומזכירה כי כל כלב מגיל שלושה חודשים ומעלה חייב בחיסון כלבת מדי שנה.