משטרת ישראל- מתפ"א, היחידה לאכיפה אזרחית בפרקליטות המדינה, פרקליטות מחוז ת"א (אזרחי), המחלקה להנחיית תובעים בפרקליטות המדינה בשיתוף פעולה עם גופי אכיפה אזרחיים רבים ערכו מבצע אכיפה משולב במתחם "מוסך הגבעה" בחולון, שטח ציבורי, אליו פלש יאיר לוי במשך שנים רבות, עשה במקום כבשלו, והפיק רווח כלכלי מרכוש ציבורי ללא שום היתרגודל המתחם כ-35 דונם, עליו הוצבו קרוב לאלף מכולות להשכרה אשר לוי הניח במקום, כעסק מניב ומשגשג.

כלל הבניה במקום, למעט מבנה אחד לשימור, היא בלתי חוקית. יתרה מכך, המתחם נמצא בסמוך למחלף השבעה, דבר שגרם בזמנו לבוני המחלף לצמצם את הנתיב ליורדים מהכביש הראשי הסמוך וזו הסיבה לפקקים במקום עד היום.

צילום: דוברות משרד המשפטים-

במבצע רחב ההיקף שולבו וסייעו גם גופי אכיפה רבים, אשר ערכו חיפושים ותפסו קלסרים ומסמכים רבים, אספו נתונים ופעלו לניתוק המתחם מחשמל, משנמצאו במקום ליקויי חשמל מסכני חיים, בהתאם לתחומי אחריותם וסמכותם הקבועה בחוק: הועדה מקומית חולון, בפיקוח היחידה הארצית לפיקוח על הבניה במשרד האוצר; רשות מקרקעי ישראל; רשות המיסים וחברת החשמל.

למבצע קדמה עבודת הכנה מקיפה, הכוללת סיור מקדימים, בהשתתפות גורמי אכיפה אזרחיים רבים. במסגרת הפעילות נאספו ממצאים, בוצעו סיורים, נגבו עדויות והחלה בחינת הגשת תביעות.

צילום: דוברות משרד המשפטים-

פרקליטות מחוז ת"א אזרחי תגיש תביעות לסילוק יד, דמי שימוש ועוד תביעות ככל שתידרשנה.

מבצע זה מהווה חלק מפעילות נמשכת ומאומצת של כלל גופי האכיפה להכות בתופעות של גזילת רכוש ציבורי באופן יזום, תוך שילוב כלים משפטיים משדות משפט ואכיפה מגוונים, וכן תוך איחוד כוחות של רשויות מנהל ואכיפה שונות.

פעילות האכיפה תמשך בנחישות על מנת למנוע את המשך הפרות החוק.

צילום: דוברות משרד המשפטים