צילום: עיריית חולון

המחלקה לחזות העיר בעיריית חולון התקינה באחרונה לוחות מודעות חדשים לשימוש התושבים במיקומים נבחרים ברחבי העיר. מרבית הלוחות הותקנו במיקומים חדשים שבהם היה צורך בהצבת לוחות אלה ומקצתם החליפו לוחות קיימים שהתבלו.

הדבקת מודעות על גבי לוחות המודעות לתושב, בניגוד ללוחות המודעות העירוניים (שתליית מודעות פרסום עליהם מחויבת בתיאום מראש ובתשלום אגרה), מיועדת להדבקת מודעות פרטיות והיא ללא תשלום. יודגש כי ניתן להדביק מודעה אחת​ מטעם אנשים פרטיים בלבד, בגודל שאינו עולה על A4.

פרטים על מיקומי הלוחות ניתן למצוא באתר האינטרנט העירוני.