צילום: בית הספר בן-גוריון חולון

ירוק מתמיד: בית הספר היסודי בן-גוריון בחולון הוסמך כ"בית ספר ירוק". ההסמכה אושרה לאחר תהליך חינוכי וסביבתי ארוך, במסגרתו נבדק בית הספר בקריטריונים שונים.

בין הפעילויות הירוקות בבית הספר: שכבת כיתות ו' יזמה פרויקט קהילתי שבו התלמידים שמו דגש על צמצום ועל הפרדת פסולת; בית הספר מפעיל תוכנית פעולה לאורח חיים מקיים בחיסכון במים, צמצום השימוש בחשמל והפרדת פסולת נייר והעברתה למפעל מיחזור; בבית הספר פועלת "מועצה ירוקה" אשר עורכת הסברה ופעילויות לכלל תלמידי בית הספר, בדגש על שימוש חוזר וצמצום משאבים; ערכי הקיימות באים לידי ביטוי בתוכניות הלימודים השונות; נראות בית הספר מקדמת את נושא הקיימות ומורי בית הספר משתלמים בנושא. כל זאת מתקיים באחריותה של רכזת הקיימות, מיטל בן-חיים, בשיתוף פעולה עם מנהלת בית הספר, כוכי בן-שושן, הצוות החינוכי והמינהלה.

בעיר חולון קיימת נבחרת איכותית של בתי"ס ירוקים שהוסמכו בארץ על ידי המשרד להגנת הסביבה ומשרד החינוך, ביניהם: כצנלסון, ישורון, המגינים, עמל, שרת, רביבים ועוד. בעיר גם ישנם לא מעט  גני ילדים שהוסמכו כגנים ירוקים, ביניהם: גן פטל, גן צור ועוד.

צילום: בית הספר בן-גוריון חולון

גם שלושה סניפי תנועות נוער בעיר הוסמכו בשנים האחרונות ל"סניפים ירוקים" כאשר המשרד להגנת הסביבה  העניק לסניף בית"ר ברחוב השקנאי ולסניף השומר הצעיר בג'סי כהן את התואר "סניף ירוק", שבעקבותיו קיבלו מענק תמיכה לפעילות הירוקה. גם הסניף של הנוער הלאומי קיבל את התואר בשל הצגת עשייה ענפה ומתמשכת בנושא.

תהליך ההסמכה של מוסדות חינוך כ"מוסדות ירוקים" הינו תהליך משותף למשרד להגנת הסביבה ולמשרד החינוך כחלק מקידום והעלאת המודעות לקיימות במוסדות החינוך. 

במסגרת זו נדרשים מוסדות החינוך לעמוד בקריטריונים שנקבעו במספר תחומים, כגון: הפעלת תכנית לימודים בנושאי איכות הסביבה, הנהגת שימוש מושכל במשאבים – הפחתת השימוש במשאבי מים ואנרגיה, הפחתת כמות הפסולת, הגברת המיחזור וכן, תרומה לקהילה ולסביבה ע"י פעילות סביבתית למען הקהילה. הצוותים במוסדות החינוך עוברים הכשרה מקצועית, נקבעים אמות מידה לניהול אורח חיים מקיים ולצמצום משאבים והתלמידים לומדים את נושאי הקיימות לעומק.